Üniversitem Hacettepe
Görev, Yetki ve Sorumluluklar