Geleceğe Doğru Adım...
Misyon ve Vizyon

Misyon
İletişim araçlarını etkin, verimli bir şekilde kullanarak hızlı, doğru ve güncel bilgi akışı sağlamak; halkla ilişkiler, basınla ilişkiler, sosyal medya, fotoğraf, görsel tasarım, kurum içi ve kurum dışı koordinasyon çalışmalarını iş birliği içerisinde yöneterek Hacettepe Üniversitesine özgün ve nitelikli katkı sunmaktır.

Vizyon
Hacettepe Üniversitesinin ulusal ve uluslararası düzeydeki marka değerini yükseltecek yenilikçi projeler üreterek rol model olmaktır.